piątek, marzec 23, 2018
Login

seplogo2 b 300

 

 ODDZIAŁ ELBLĄSKI             Biuro czynne od 10.00 do 14.00  tel. (55) 234-84-48, tel. kom. 691 374 121

                                                                  Nr Konta 92 1020 1752 0000 0402 0072 7453 Bank PKO BP

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE SEP E i D Gr 1 - WYDANE BEZTERMINOWO W 2005 r.

 

INFORMACJA DOTYCZY ŚWIADECTW  KWALIFIKACYJNYCH SEP  E i D  Gr 1 - WYDANYCH  BEZTERMINOWO W 2005 r. 

Dziennik Ustaw nr 62 z dnia 18 kwietnia 2005r. 

poz . 552  - z dnia 4 marca 2005  o zmianie ustawy -  Prawo energetyczne  oraz ustawy 

Art. 16. Świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54. ustawy wymienionej art.1

wydane  bezterminowo na podstawie  dotychczasowych przepisów  zachowują moc 

przez okres 5 lat  od dnia wejścia w życie  niniejszej ustawy .

*(Ważne były  do maja 2010 r.)