10-lecie powstania Środowiskowego Koła SEP w Elblągu

Uroczyste zebranie członków Koła Środowiskowego SEP zwieńczyło 10-lecie działalności.

9 Maja 2024 roku w restauracji Hotelu Młyn w Elblągu odbyło się uroczyste zebranie członków Środowiskowego Koła SEP, działającego w Oddziale Elbląskim od 2014 roku. To pierwszy dekadowy Jubileusz.

Historię powstania Koła przedstawił twórca i jego organizator prezes mgr inż. Zbigniew Lange. Ten sam, który przed 46 laty organizował Oddział Elbląski SEP.
10 lat funkcjonowania koła w Stowarzyszeniu o ponad 100 letniej działalności, to naprawdę niewiele ale osiągnięcia już są ogromne.

W czasach kiedy działalność społeczna raczej się ogranicza, a nie rozwija, taki jubileusz to już coś.

Kol. Zb. Lange przywołał nazwiska członków założycieli i omówił najważniejsze osiągnięcia w pracy Koła w minionym 10 leciu.
Podkreślił ogromne zaangażowanie wszystkich członków Koła oraz jego Zarządów trzech kadencji, którymi od początku kieruje, w małe i poważne, większe przedsięwzięcia.
Każde zebranie Koła to m.in. prezentacje i dyskusje techniczne. Zadania na większą miarę to m.in. coroczne, majowe konferencje organizowane z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, a od dwu lat duże między stowarzyszeniowe, elbląskie konferencje z okazji Światowego Dnia Inżyniera. Wycieczki i towarzyskie spotkania, w tym jubileuszowe członków Koła oraz zebrania organizowane w innowacyjnych elbląskich firmach to również zadania realizowane w ramach działalności. Prawie wszyscy członkowie to wieloletni działacze Oddziału, jak kol. Andrzej Kociałkowski b. prezes oddziału, kol. Maria Miszewska, Adam Sokołowski, Zygmunt Stybel, czy w obecnej kadencji wiceprezes zarządu oddziału kol. Jarosław Brojek i przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej inż. Krystyna Orłowska.
Wobec aktywnej działalności Koła w kolejnym roku 2023 Zarząd Koła zdecydował o zgłoszeniu Koła, jako pierwszego w Oddziale Elbląskim, do ogólnopolskiego konkursu o najlepsze koło w SEP.
Podczas uroczystości wiceprezes Oddziału SEP wręczył wyróżnienia następującym koleżankom i
kolegom:

  • szafirową OH SEP otrzymał Zygmunt Stybel,
  • dyplom i godność zasłużonego Seniora SEP Eugeniusz Nesteruk,
  • srebrną OH SEP kol. Danuta Kossowska,
  • srebrną OH NOT Adam Sokołowski.
  • Wieloletniemu działaczowi naszego Stowarzyszenia Kol. inż. Eugeniuszowi Nesterukowi Prezes
    SEP przyznał Godność Zasłużonego Seniora SEP.
    Na ręce prezesa Koła wręczony został list gratulacyjny od prezesa Oddziału.


Jak zwykle nie zabrakło prezentacji technicznych które wygłosili:
na temat Technik cyfrowych w ramach obchodów ŚDTISI mgr inż. Adam Sokołowski,
wykorzystania sieci neuronowych w diagnozowaniu przyczyn chorób drzew w lasach – mgr inż. Zygmunt Stybel,
i na temat projektu adaptacyjnego budynków technicznych dawnej elektrowni elbląskiej dla potrzeb kulturalnych – mgr inż. arch. Sławomir Żbikowski.
Kol. Zb. Lange zaprezentował kronikę, interesujący fotograficzny przegląd kilkuset zdjęć z działalności Koła na przestrzeni ostatnich lat.
Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja z tradycyjnymi toastami.

Oprac. Zbigniew Lange