Uroczyste spotkanie członków Koła Środowiskowego SEP O. Elbląskiego

W Międzynarodowym Dniu Elektryka 10 czerwca 2022 roku oraz w Jubileusz 80 lecia urodzin mgr inż. Andrzeja Kociałkowskiego, byłego prezesa Oddziału i pracownika Fabryki Turbin Zamech w Elblągu, spotkali się w RR NOT członkowie Koła Środowiskowego SEP aby uświetnić obydwa Święta. Oprócz członków Koła na spotkaniu był obecny nowo wybrany prezes Oddziału Elbląskiego SEP w kadencji …

Informacja o działalności Oddziału Elbląskiego SEP w okresie 30.03. – 30.06.2022

27.05.2022 r. – XV Walne Zgromadzenie Oddziału Elbląskiego SEP W dniu 27.05.2022 r. odbyło się XV Walne Zgromadzenie Oddziału Elbląskiego SEP. Z ramienia władz centralnych SEP w Zgromadzeniu uczestniczył Wiceprezes SEP – Kol. Krzysztof Woliński. Dotychczasowe władze Oddziału, po złożeniu sprawozdania za kadencję 2018 – 2022, otrzymały od zebranych delegatów absolutorium.Podczas XV WZO dokonano …