EGZAMINY – terminy i koszty

Terminy egzaminów

każdy wtorek, godzina 14:30

dla grup istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu


Ceny egzaminów

egzamin gr. 1 – 360zł/wniosek

egzamin gr. 2 – 360zł/wniosek

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. Poz. 1392) , cena egzaminu wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu złożenia wniosku.


Dodatkowe informacje

Informacje na temat szkoleń i egzaminów

tel.  (55) 234 – 84 – 48

kom. 518 – 964 – 875