sobota, grudzień 03, 2022
Login

SEP O/Elblag

 

 ODDZIAŁ ELBLĄSKI             Biuro czynne od 10.00 do 14.00  tel. (55) 234-84-48, tel. kom. 518-964-875

                                                                  Nr Konta 92 1020 1752 0000 0402 0072 7453 Bank PKO BP

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Tematy szkoleń

Tematyka seminarium obejmuje:

 

Lp. Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykładowych

1 Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać. 3
2 Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 3
3 Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska. 3
4 Udzielenie pierwszej pomocy. 3
5 Ochrona przeciwpożarowa. 2
6 Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej. 2
RAZEM 16

Tematyka kursu obejmuje:

 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykł. ćwicz.
1 Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać. 6
2 Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 6
3 Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska. 3
4 Udzielenie pierwszej pomocy. 3
5 Ochrona przeciwpożarowa. 3
6 Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej. 5
7 Metodyka badań środków ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. 6
8 Ćwiczenie nr 1 Pomiary eksploatacyjne urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 3
9 Ćwiczenie nr 2 Badania skuteczności  ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 3
10 Ćwiczenie nr 3 Pomiary rezystancji uziemienia  uziomów i rezystywności gruntu. 3
RAZEM 32 9

TEMATYKA SEMINARIUM (plik do pobrania, wydruku)

 

 

TEMATYKA KURSU (plik do pobrania, wydruku)