niedziela, październik 17, 2021
Login
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Statut SEP

Spis treści


Rozdział X Przepisy końcowe i przejściowe

 § 551. Władze, organa kontrolne i orzekające oraz jednostki organizacyjne SEP działają w składach i układzie organizacyjnym określonym przez niniejszy statut.2. Do końca kadencji 2006-2010 należy dostosować wszystkie regulaminy do zmian i uzupełnień statutu uchwalonych przez NWZD w dniu 19 grudnia 2007 r.
Dnia 16 października 2008 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru stowarzyszeń zmiany statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich uchwalone przez Walny Zjazd Delegatów SEP w Warszawie w dniu 19 grudnia 2007 r. (tekst jednolity statutu SEP wydano z akt rejestrowych w dniu 13 listopada 2008 r.