Obchody Światowego Dnia Inżyniera 2024 – Konferencja w ElbląguDruga edycja konferencji realizowanej w Elblągu z okazji tegorocznego Światowego Dnia Inżyniera poświęcona była tematyce zawartej w tytule konferencji „Elbląscy inżynierowie – ich wkład w kształtowanie przyszłości miasta i regionu”.
W odnowionym budynku Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, 2 marca 2024 r. w auli głównej zebrali się reprezentanci środowisk inżynierskich Elbląga aby wysłuchać zawartych w programie ciekawych technicznych prezentacji i dyskusji. W ławach słuchaczy zasiedli też m.in. studenci inżynierskich kierunków Akademii i uczniowie ostatniej klasy Technikum Elektrycznego członkowie SEP.
Konferencja była zorganizowana przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu.

Osobistym patronatem honorowym konferencję objęli: Pani Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT – Ewa Mańkiewicz-Cudny, Jego Magnificencja Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu – prof. Jarosław Niedojadło i prezydent miasta Elbląga mgr inż. Witold Wróblewski.
Przesłanie Pani Prezes FSNT NOT odczytał obecny na konferencji – wiceprezes ZG Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Warszawie Pan prof. dr hab. inż. Stefan Góralczyk.
Osobiście przywitali przybyłych: rektor ANS, prezydent miasta i przewodniczący Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu – mgr inż. Krzysztof Piotrowski, który otworzył obrady.
Konferencję, w duecie, prowadzili mgr inż. Zbigniew Lange – członek SEP i absolwentka ANS z roku 2023 inż. Dominika Rodziewicz. W przygotowaniach konferencji dodatkowo udział wzięli członkowie SEP: inż. Zbigniew Szaduro, mgr inż. Adam Sokołowski i mgr inż. Sławomir Żbikowski.

Na wniosek Rady Regionalnej FSNT NOT Kapituła Honorowego Wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga” i medalu „Bene Merentibus” przyznała piątce inżynierów to wyróżnienie. Otrzymali je:
inż. Elżbieta Bukowska – PZITB, mgr inż. Daniel Lewandowski – GE, dokumentalista i historyk techniki, prof. Jarosław Niedojadło – Rektor ANS, czł. SIMP i PZITB, inż. Dariusz Wołukanis – wiceprezes Oddziału Elbląskiego SEP, mgr inż. Zbigniew Lange – inicjator Konferencji, członek SEP i Akademii Inżynierskiej w Polsce.
Zarząd Główny FSNT NOT przyznał działaczom Federacji Odznaki Honorowe NOT, które otrzymali:
Srebrną OH NOT – prof. Jarosław Niedojadło, mgr inż. Mieczysław Domińczak – PZITB, mgr inż. Adam Sokołowski  – SEP i inż. Zbigniew Szaduro – SEP, diamentową OH NOT otrzymał mgr inż. Zbigniew Lange – b. prezes Rady Wojewódzkiej FSNT NOT w Elblągu, założyciel Elbląskiego Oddziału SEP, b. wiceprezes ZG FSNT NOT.

Prof. dr hab. inż. Stefan Góralczyk, wiceprezes Federacji, podkreślił twórczą rolę inżynierów zrzeszonych, i nie tylko, w FSNT NOT, w rozbudowie miast i przemysłu, zwracając uwagę na zrównoważony ich rozwój. Podkreślił rolę integracyjną jaką spełniają konferencje organizowane z okazji Światowego Dnia Inżyniera oraz genezę tego Święta.
Dr inż. Adam Zapalski – prezes honorowy Oddz. STOP w Elblągu, omówił opracowany przez zespół redakcyjny, pod Jego kierownictwem, powołany przez RR FSNT NOT, wydany w książkowej formie materiał zawierający „Notki biograficzne inżynierów Elbląga z lat 1945 – 2023”. Wydawnictwo powstało w wyniku przygotowań do pierwszej, ubiegłorocznej  konferencji organizowanej z okazji Światowego DInż., której głównym celem było wykonanie kwerendy inżynierów pracujących w Elblągu lub pochodzących z tego miasta w ww. okresie czasowym. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był mgr inż. Zbigniew Lange prezes Środowiskowego Koła SEP w Elblągu.

Prezesi Oddziałów Stowarzyszeń i zaprezentowali swoje stowarzyszenia i osiągnięcia działających w nich inżynierów.
Prezes Oddziału Elbląskiego SEP mgr inż. Andrzej Sawicki przedstawił aktywną działalność największego Oddziału w RR FSNT NOT.

Połączenie historii i przyszłości techniki na bazie biura konstrukcyjnego Zamechu, w tym ewolucji wykorzystania przyrządów obliczeniowych przedstawił mgr inż. Daniel Lewandowski, a w nowoczesnej prezentacji  na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu i zarządzaniu przedstawił mgr Robert Izdebski wiceprezes Zarządu IBPM z Warszawy. 
Firmowa i specjalistyczna prezentacja pt. „BlueBox AI – automatyczny doradca techniczny” pokazała ogromne możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu w technice i  wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy.

Ożywiającym całą konferencję był dyskusyjny okrągły stół – „Synergia pokoleń – inżynierowie dla Elbląga”. Przy stole zasiedli studenci kierunków inżynierskich Akademii, inżynierowie – ubiegłoroczni absolwenci ANS i inżynierowie z dłuższym stażem pracy. Prowadząca dyskusję pani inż. Dominika Rodziewicz – absolwentka Akademii Instytutu Informatyki Stosowanej z 2023, w ciekawy sposób wydobywała wątki dyskusyjne łączące problemy nurtujące młodych inżynierów z przedsiębiorcami którzy ich zatrudniają. Duży nacisk położono na warunki, które mogą przyczyniać się do pozostawania młodej kadry inżynierskiej w Elblągu.
Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego mgr Arkadiusz Kosecki przedstawił duże możliwości pomocy, jakie posiada EPT, w zakładaniu i prowadzeniu młodych firm na terenie Elbląga.

Konferencja mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym w szczególności prof. Jerzego Buriaka prorektora ds. Kształcenia Akademii, który już po raz drugi angażował się w sposób szczególny.

Na zakończenie, prowadzący konferencję Zbigniew Lange zaproponował organizację kolejnej edycji w przyszłym 2025 roku, z okazji Światowego Dnia Inżyniera.

Zbigniew Lange