SZKOLENIA – tematy szkoleń

Tematyka seminarium obejmuje

Lp.Nazwa przedmiotuLiczba godzin wykładowych
1Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać.3
2Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.3
3Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska.3
4Udzielenie pierwszej pomocy.3
5Ochrona przeciwpożarowa.2
6Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej.2
RAZEM16

Tematyka kursu obejmuje

Lp.Nazwa przedmiotuLiczba godzin wykł.Liczba godzin ćwicz.
1Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać.6
2Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.6
3Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska.3
4Udzielenie pierwszej pomocy.3
5Ochrona przeciwpożarowa.3
6Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej.5
7Metodyka badań środków ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim.6
8Ćwiczenie nr 1
Pomiary eksploatacyjne urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
3
9Ćwiczenie nr 2
Badania skuteczności  ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
3
10Ćwiczenie nr 3
Pomiary rezystancji uziemienia  uziomów i rezystywności gruntu.
3
RAZEM329