45-Lecie Oddziału Elbląskiego SEP

W dniu 15.12.2023 r. odbyły się uroczyste obchody 45-lecia Oddziału Elbląskiego SEP. Uroczystość odbyła się w Restauracji „EDEN” przy ul Królewieckiej w Elblągu. W obchodach wzięli udział Członkowie Zarządu Oddziału Elbląskiego SEP, członkowie Zarządów Kół, Członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, żyjący byli Prezesi Oddziału a także zaproszeni goście, na czele z Panem Prezydentem Miasta Elbląga Panem Witoldem Wróblewskim .

Zaproszonych gości przywitał Prezes Oddziału Elbląskiego Kol. Andrzej Sawicki. Następnie Sekretarz Oddziału Kol. Tomasz Świętoń przybliżył zebranym historie powstania Oddziału Elbląskiego SEP. Po wystąpieniu członków zarządu Oddziału, życzenia z okazji Jubileuszu 45 -lecia złożył Prezydent Elbląga Pan Witold Wróblewski. Na ręce Prezesa Oddziału Kol. Andrzeja Sawickiego, Prezydent złożył również list gratulacyjny.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania wzięli udział w uroczystej kolacji.

Przygotował: Dariusz Wołukanis

Zdjęcia: Bogdan Górzyński