Spotkanie Kół SEP i STOP w elbląskim OPEGIEKA

15 listopada 2023 r. Koło Środowiskowe SEP, swoje kolejne zebranie odbyło w siedzibie firmy OPGIEKA przy ul. Tysiąclecia w Elblągu. Bardzo gościnnie przyjęli członków Koła: Prezesi OPEGIEKA inżynierowie Florian Romanowski – przewodniczący Rady Nadzorczej i Adam Augustynowicz – prezes Zarządu Spółki. Na zaproszenie Zarządu Koła SEP obecni na spotkaniu byli też członkowie Koła Seniorów Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich z prezesem koła kolegą dr inż. Adamem Zapalskim. Z Kołem STOP Środowiskowe Koło SEP współpracuje koleżeńsko i merytorycznie już od kilku lat, uczestnicząc w organizowanych wykładach i wycieczkach.

Spotkanie otworzył prezes Koła Środowiskowego mgr inż. Zbigniew Lange, witając wszystkich obecnych, zaproszonych i gospodarzy Spółki. Podkreślił innowacyjność rozwiązań stosowanych podczas realizacji zadań technicznych przez tę nowoczesną firmę. Nawiązał do zaangażowania kierownictwa OPEGIEKA podczas organizacji obchodów Światowego Dnia Inżyniera w Elblągu w marcu bieżącego roku. Była więc okazja do podziękowania Kierownictwu Spółki za autentyczne i aktywne, a także finansowe wspieranie działań inżynierskich środowisk w Elblągu, a także zorganizowanie dzisiejszego spotkania.

Obecni wysłuchali informacji o technicznej działalności elbląskiej Spółki na terenie całej Polski. Referat techniczny pt. „Sztuczna inteligencja w geoinformatyce” wygłosił mgr inż. Adam Augustynowicz. Bardzo ciekawa prezentacja przedstawiona przez autora pokazująca wykorzystanie głębokiego uczenia się systemów komputerowych wykorzystywanych w geodezji, wzbudziła duże zainteresowanie wśród słuchaczy.

Uczestnicy spotkania Kół SEP i STOP w elbląskim OPEGIEKA 15 Listopad 2023 r.
Podziękowanie na ręce Prezesa Floriana Romanowskiego składa prezes Koła SEP Zbigniew Lange