Informacja o działalności Oddziału Elbląskiego SEP w okresie 01.07.2022 – 03.02.2023

01-02.07.2022 – Rada Prezesów SEP w Jachrance k/Warszawy

W dniach 01-02.07.2022 r. w Jachrance k/Warszawy odbyła się Rada Prezesów SEP. Z ramienia władz Oddziału Elbląskiego w Radzie uczestniczyli ustępujący Prezes kadencji 2018-2022 – Kol. Dariusz Wołukanis oraz nowo wybrany na kadencję 2022-2026 Prezes Kol. Andrzej Sawicki. Podczas spotkania Prezes SEP Kol. Piotr Szymczak oraz Dziekan Rady Prezesów Kol. Kazimierz Jagieła pożegnali „stare” i przywitali „nowe” władze Oddziałów. W trakcie obrad oprócz omawiania zagadnień statutowych wykonano również pamiątkowe zdjęcia. W dniu 01.07.2022 w restauracji Hotelu Windsor odbyła się uroczysta kolacja w trakcie której toczyły się przyjacielskie rozmowy.

Fot.1. Prowadzący obrady: (od lewej) Kol. Kazimierz Jagieła oraz Piotr Szymczak
Fot.2. Uczestnicy Rady Prezesów
Fot.3. Uczestnicy Rady Prezesów
Fot.4. Kol. Andrzej Sawicki z rąk prowadzących obrady Kol. Piotra Szymczaka i Kazimierza Jagieła odbiera gratulacje oraz pamiątkowe książki
Fot.5. Kol. Dariusz Wołukanis odbiera podziękowania od prowadzących za zakończona kadencję 2018-2022
Fot.6. Nowo wybrani Prezesi Oddziałów na kadencję 2022-2026

22-25.09.2022 – XL Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniach 22-25.09.2022 r. w Bydgoszczy odbył się XL Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Delegatami z ramienia Oddziału Elbląskiego SEP byli Kol. Andrzej Sawicki i Dariusz Wołukanis.

Fot.1. Delegaci Oddziału Elbląskiego SEP (od lewej): Kol. Andrzej Sawicki i Dariusz Wołukanis

XL WZD SEP odbywał się w auli Politechniki Bydgoskiej. Podczas obrad wybrano nowe władze SEP. Prezesem SEP został wybrany Kol. Sławomir Cieślik z Oddziału Bydgoskiego SEP. W skład Zarządu Głównego weszli Kol.: Ryszard Beniak, Marek Grzywacz, Radosław Gutowski, Andrzej Hachoł, Kazimierz Jagieła, Arkadiusz Jurczakiewicz, Alaksandra Konklewska, Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz, Jan Musiał, Bolesław Pałac, Piotr Szymczak, Andrzej Werkowski, Krzysztof Woliński, Maria Zastawny oraz Lech Żak. Główna Komisja Rewizyjna w kadencji 2022-2026 będzie pracowała w składzie, Kol.: Maciej Bylica, Wojciech Grotowski, Jan Kapinos, Andrzej Kubowicz, Jerzy Kuciński, Marek Rusin oraz Henryk Tymowski. Do Głównego Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2022-2026 wybrano Kol.: Karola Adamiaka, Adama Borguńskiego, Bogumiła Dudka, Ryszarda Frydrychowskiego, Ryszarda Grochowskiego, Jana Kurka oraz Jacka Wańkowicza. Nowa Komisja Wyborcza będzie działała w następującym składzie, Kol.: Kamil Cierzniewski, Wojciech Kocańda, Andrzej Liszewski, Ryszard Marcińczak, Andrzej Marusak, Ryszard Niewiedział, Tadeusz Pałko, Teresa Skowrońska oraz Jan Strzałka.

Fot.2. Budynek Politechniki Bydgoskiej
Fot.3. Wystąpienie ustępującego Prezesa SEP Kol. Piotra Szymczaka
Fot.4. Kandydaci na Prezesa SEP (od lewej) Kol. Sławomir Cieślik oraz Andrzej Hachoł podczas udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez Delegatów.
Fot.5. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa SEP Kol. Sławomira Cieślika
Fot.6. Prezes Oddziału Elbląskiego SEP Kol. Andrzej Sawicki

07.10.2022 – Spotkanie Członków Oddziału Elbląskiego SEP z firmą ES – SYSTEM

W dniu 7 października 2022r. dzięki uprzejmości Dyrektora firmy ES-SYSTEM oraz Zarządu Oddziału SEP Elbląg mieliśmy przyjemność spotkać się wspólnie z przedstawicielami ww. firmy oświetleniowej w Spichlerzu Mariackim przy ul. Portowej 6 w Braniewie. W spotkaniu licznie uczestniczyli członkowie poszczególnych kół Oddziału Elbląskiego SEP. W trakcie jego trwania przedstawiciele firmy ES-SYTEM zapoznali nas z działalnością oraz produktami swojej marki. Podziękowania należy skierować w stronę koła przy Rejonie w Braniewie za organizację, a w szczególności Prezesowi koła Jarosławowi Krzywiec, skarbnikowi koła Adamowi Ławskiemu oraz koleżance pełniącej funkcję sekretarza koła Mirosławie Bondyra. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji firmy ES-System która projektuje, wdraża, produkuje i sprzedaje szeroki asortyment profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych LED o wysokiej wydajności przeznaczonych dla środowisk architektonicznych, przemysłowych, handlowych i miejskich. Ich produkty obejmują wiele zastosowań oświetleniowych i oferują liczne konfiguracje, pozwalając rozwiązywać najróżniejsze wyzwania oświetleniowe, od małych wnętrz biurowych, po galerie handlowe, sale koncertowe, duże stadiony, ośrodki edukacji i przestrzenie medyczne. Od grudnia 2019 roku są częścią Grupy Glamox. Jest to norweska firma przemysłowa, która działa na rynku globalnie. Łącząc wysiłki z lokalnymi biurami firmy, Glamox jest jedną z największych firm oferujących profesjonalne rozwiązania oświetleniowe w Europie. Po krótkim wstępie oraz przerwie obiadowej, kolejnym etapem prezentacji było przyswojenie wiedzy z zakresu doświadczenia i kompetencji w służbie „dobrego światła LED”. Podczas prezentacji omówiono podstawy Techniki Oświetleniowej oraz najważniejsze pojęcia z dziedziny systemów sterowania i oświetlenia architektonicznego. Przerwę na kawę i ciasto można było przeznaczyć na dyskusję na ww. tematy oraz zapoznanie się z zaprezentowanymi produktami firmy na specjalnie przygotowanej ekspozycji. Zgodnie z agendą spotkania w dalszej części omówione została tematyka opraw oświetlenia przemysłowego oraz awaryjnego. Na zakończenie prelekcji zademonstrowano próby iluminacji w terenie wykonane na elewacji budynku Sądu Rejonowego w Braniewie. Prezentacja wywarła duże wrażenie. Niejednego uczestnika spotkania tematyka oświetleniowa bardzo zainteresowała co miało swoje ujście w późniejszych debatach przy uroczystej kolacji. Bez wątpienia spotkanie prezentacyjno-szkoleniowe można uznać za bardzo udane.

Fot.1. Przedstawiciel firmy ES-SYSTEM – prowadzący spotkanie
Fot.2. Uczestnicy spotkania
Fot.3. Uczestnicy spotkania
Fot.4. Uczestnicy spotkania
Fot.5. Pokaz urządzeń firmy ES – SYSTEM
Fot.6. Pokaz urządzeń firmy ES – SYSTEM
Fot.7. Pokaz urządzeń firmy ES – SYSTEM
Fot.8. Próby iluminacji na obiekcie Sądu Rejonowego w Braniewie
Fot.9. Próby iluminacji na obiekcie Sądu Rejonowego w Braniewie
Fot.10. Dwie różne propozycje iluminacji obiektu Sądu Rejonowego

Materiał przygotowała: Kol. Mirosława Bondyra
Zdjęcia: Kol. Bogdan Górzyński, Dariusz Wołukanis

19.10.2022 – Elbląskie Tramwaje gościły członków Środowiskowego Koła SEP Oddziału Elbląskiego.

19 października 2022 r. zebranie Koła Środowiskowego Oddziału Elbląskiego SEP, odbyło się w Elbląskich Tramwajach Sp. z o.o. Na zaproszenie dyrektora „Tramwajów”, a jednocześnie Prezesa Oddziału Elbląskiego SEP Kol. mgr. inż. Andrzeja Sawickiego członkowie Koła Środowiskowego mieli niecodzienną okazję do zapoznania się zarówno z historią elbląskich tramwajów jak i nowoczesnymi technikami w eksploatacji składów tramwajowych, elektrycznym zasilaniu trakcji tramwajowej i sterowaniem ruchem tramwajów w mieście. W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządu koła:
Zbigniew Lange prezes, Adam Sokołowski wiceprezes, Zbigniew Szaduro sekretarz i Danuta Kossowska członek zarządu oraz Krystyna Orłowska, Mariola Miszewska, Janina Wrzesińska, Janusz Wrzesiński, Jarosław Brojek, Zygmunt Stybel i Ryszard Kowalski.
Na początku spotkania prezes OE SEP wręczył w imieniu Zarządu Głównego SEP Odznaki Honorowe Stowarzyszenia. Szafirową Odznakę SEP otrzymał kol. Zbigniew Lange prezes Zarządu Koła, wieloletni działacz SEP, srebrną OH SEP koleżanka inż. Janina Wrzesińska.

Przedstawiając historię tramwajów elbląskich dyrektor A. Sawicki podkreślił, iż Elbląg był drugim miastem, po Wrocławiu, w którym w 1895 r. uruchomiono pierwszy elektryczny skład tramwajowy, a stacje elektrycznego zasilania służyły również do częściowego zasilania miasta w energię elektryczną.

Zebrani zwiedzili historyczną, lecz ciągle modernizowaną i eksploatowaną, o charakterystycznym drewniano krzyżowym stropie, zajezdnię tramwajową. Następnie odwiedziliśmy nowoczesną, zbudowaną z przestrzeganiem zasad ochrony środowiska automatyczną myjnię składów tramwajowych z zamkniętym obiegiem wody. Była też niepowtarzalna okazja do przejechania przez miasto najstarszym wiekowym tramwajem wzbudzając podziw przechodniów. Stacja zasilania elektrycznego i jej centrum sterowania były kolejnym punktem wycieczki. Automatyka zdalnie obsługiwanej stacji, wielkie prądy i napięcia, sterowniki, zabezpieczenia i wyłączniki dla większości członków wycieczki, którzy z racji wykształcenia telekomunikacyjnego spotykają się na co dzień z miliamperami i miliwoltami, budziły duże zaciekawienie.

Bardzo interesujące i fachowe wyjaśnienia podczas całej wycieczki kolegów: dyrektora Firmy mgr. inż. Andrzeja Sawickiego i mgr. inż. Tomasza Świętonia kierownika Działu Energetycznego w Elbląskich Tramwajach, a jednocześnie sekretarza oddziału Elbląskiego SEP, pozwoliły zwiedzającym na lepsze zrozumienie działania trakcji elektrycznej zasilającej tramwaje w Elblągu. Przy okazji kol. Zb. Lange wspominał doc. dr. inż. Jana Nasiłowskiego, dawnego wieloletniego przewodniczącego Centralnej Sekcji Trakcji w SEP.
Po powrocie do bazy tramwajów, była okazja przy kawie do rozmowy o dalszych planach działalności Koła, ewentualną zmianą i uzupełnieniem nazwy na Koło Środowiskowe Telekomunikacj i i Technik Cyfrowych ( Informacyjnych ), spotkania noworocznego, wycieczki do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku itd.

Na zakończenie spotkania, które przebiegło w bardzo miłej atmosferze Zarząd Koła Środowiskowego SEP złożył na ręce dyrektora Andrzeja Sawickiego specjalne podziękowanie.

Fot.1. Uczestnicy spotkania
Fot.2. Uczestnicy spotkania
Fot.3. Uczestnicy spotkania

Materiał przygotowali : Kol. Zbigniew Lange, Zbigniew Szaduro

26.10.2022 –MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU – CELEM KOLEJNEJ WYCIECZKI CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO KOŁA ŚRODOWISKOWEGO SEP

Piękna pogoda i dzień zaćmienia słońca – 26 października br. przywitały w Gdańsku wycieczkujących członków naszego Środowiskowego Koła SEP. Spotkaliśmy się przed dwunastą w południe we wtorek, aby zwiedzić obiekt i wy-stawy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a przy okazji obserwować z dużego, przed muzealnego placu zaćmienie słońca. Przykrycie tarczy słońca w ok. 1/3, przez nasz księżyc, obserwowane przez specjalnie do tego celu przygotowane optyczne urządzenie, pozwoliło nam przy słonecznym dniu i pięknym otoczeniu Starego Miasta Gdańska porozmawiać m.in. o astronomii i delektować się, w końcu nie często obserwowanym, a wspólnie przez członków naszego Koła po raz pierwszy, zjawiskiem astronomicznym. Kilkugodzinny spacer po Muzeum, na podziemnym poziomie – 14 m, pozwolił nam szybko oderwać się od słoneczno – księżycowej rzeczywistości i przenieść się do tragicznych obrazów, historycznych opisów i wspomnień II Wojny Światowej. Na początku zwiedziliśmy czasową wystawę zorganizowaną wspólnie przez Muzeum w Japońskim Nagasaki i Gdańskie Muzeum II Wojny – „Hiroszima – Nagasaki. Bomba Atomowa”. Wystawa pokazuje ogromny tragizm po wybuchu dwu bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę i Nagasaki w Japonii w sierpniu 1945 roku. Amerykański B – 29 posiał atomową grozę, odczuwaną do dzisiaj w Japonii i na całym świecie. Zgliszcza, które pozostały po tych miastach bezpośrednio po wybuchu, setki tysięcy za-bitych osób, napromieniowane tereny miast i choroby nowotworowe obciążające mieszkańców przez pokolenia, to okropny, tragiczny skutek tego ataku. Wystawa otwierana przez ambasadora Japonii w Polsce oraz dyrektora Muzeum Pokoju w Hiroszimie stanowić powinna przestrogę dla dzisiejszych polityków, kiedy obecnie w XXI wieku, po tym ogromie tragedii mówi się znowu o możliwościach użycia tej katastrofalnie -tragicznej broni. Wystawa ta będzie prezentowana do końca grudnia bieżącego roku. Kolega Z. Lange, który był w Japonii i zwiedzał m.in. Hiroszimę i Nagasaki, dzielił się swoimi wspomnieniami i zapamiętanymi koszmarnymi obrazami pokazującymi zniszczenia prezentowane na miejscu, na wystawach w Nagasaki. Wystawa stała w Muzeum, pokazująca okrucieństwa II Wojny Światowej na wielu frontach świata, jest bardzo dobrze zorganizowana, zarówno pod względem merytorycznym jak i logistycznym. Niestety nasze 3 pełne godziny zwiedzania i ogrom okrucieństw II Wojny wywarły na nas trudne do opisania wrażenie. To wszystko trzeba po prostu zobaczyć i odczuć samemu. Duża ilość młodzieży szkolnej, wycieczek i rodziców z młodymi ludźmi mówią o historycznym zainteresowaniu tą tematyką Polaków i nie tylko. Wśród zwiedzających spotkać można było wielu zagranicznych gości. Po zwiedzeniu Muzeum przyszła kolej na długi spacer po nabrzeżu nad Motławą, spacer Gdańską Drogą Królewską przez Starówkę zakończony dobrym obiadem, okraszonym bogatymi wspomnieniami z wrażeń przeżytych w tym dniu.

Fot. Na zdjęciach członkowie Koła Środowiskowego SEP

Materiał przygotował: Kol. Zbigniew Lange

18.11.2022 – Uroczyste spotkanie Zarządu Elbląskiego SEP z okazji 80 – lecia urodzin Kolegi Bogdana Kalińskiego.

W dniu 18 Listopada 2022r. w Hotelu „Młyn” przy ul. Kościuszki w Elblągu, odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału Elbląskiego SEP. Spotkanie, oprócz omówienia bieżących spraw statutowych, miało na celu uhonorowanie osiągnięć naszego Kolegi, członka ZO Bogdana Kalińskiego, z okazji 80 – lecia jego urodzin.

Prezes, Kol. Andrzej Sawicki w imieniu pozostałych członków Oddziału, złożył najserdeczniejsze życzenia oraz podziękował za wkład Kolegi Bogdana w dotychczasową działalność naszego stowarzyszenia.

Kolega Bogdan Kaliński, przepracował zawodowo 59 lat w komunikacji miejskiej Elbląga, w tym 50 lat na stanowiskach kierowniczych. W okresie 23 lat jego zarządzania Spółką Tramwaje Elbląskie, nastąpił dynamiczny rozwój miejskiej sieci tramwajowej, najwyższy w całym powojennym 70-leciu. Kierował przygotowaniem i realizacją inwestycji, uczestniczył w odbiorach technicznych i wprowadzaniu do eksploatacji pierwszych polskiej produkcji niskopodłogowych tramwajów typu 121 N (firmy PESA). Suma nakładów finansowych zrealizowanych inwestycji w okresie jego zarządzania Spółką TE przekroczyła 80 mln zł. Aktualnie inż. B. Kaliński zakończył pracę zawodową i przeszedł na zasłużoną emeryturę. Członkiem SEP został w 1979 r. Uhonorowany m.in. Srebrną, Złotą oraz Szafirową Odznaką Honorową SEP, Medalem im. prof. Romana Podoskiego, Medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, Medalem 100-lecia SEP, Srebrną, Złotą oraz Diamentową Odznaką Honorową NOT, Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi a także odznaczeniem za Zasługi dla Komunikacji Miejskiej.

Kol. B. Kaliński nadal zajmuje się czynnie działalnością społeczną. Aktywnie działa w środowisku technicznym SEP i NOT oraz w organizacji pracodawców. Z wyboru przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa i również przez dwie kadencje funkcję prezesa Związku Pracodawców Ziemi Elbląskiej. Należy do zasłużonych działaczy SEP i NOT w Elblągu. W latach 1984 – 2008 przewodniczył Komisji Szkoleniowej EO SEP. Od 1989 roku do chwili obecnej jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie elektroenergetyki. W latach 1995 – 1997 był Sekretarzem R.W. NOT w Elblągu. Od 2000 roku do chwili obecnej jest członkiem R.R. NOT w Elblągu. Od 1981 roku jest członkiem Zarządu Oddziału Elbląskiego SEP.

Spotkanie zakończono uroczystą kolacją. Koledze Bogdanowi, życzymy sto lat w zdrowiu i pomyślności.

Fot. Na zdjęciach ZO podczas spotkania

Fot. Kol. Bogdan Kaliński przyjmuje życzenia od Prezes Kol. Andrzeja Sawickiego
Fot. Kol. Bogdan Kaliński przyjmuje życzenia od Wiceprezesa Kol. Dariusza Wołukanis

Zdjęcia i Materiał przygotował: Kol. Dariusz Wołukanis

03.02.2023r. – Bal Oddziału Elbląskiego SEP

W dniu 03 luty 2023r. odbył się bal członków i sympatyków SEP. Zabawa miała miejsce w restauracji „Spichlerz Mariacki” w Braniewie. Ciepło, w te mroźne dni, na tym wydarzeniu czuło się od przekroczenia jej progów. Imprezę otworzył Prezes Oddziału Elbląskiego Kol. Andrzej Sawicki, który przywitał wszystkich uczestników Balu jak również Prezes Koła Braniewo Kol. Jarosław Krzywiec. Wspólnie spędzony czas umilała nam muzyka DJ Brojka, która przez całą noc porywała wszystkich do tańca, a najwytrwalsi bawili się do samego końca. Słodkości całej imprezie po raz kolejny i już chyba tradycyjnie dostarczyła zaprzyjaźniona Cukiernia M. Tomaszewski. Zabawa była szampańska, kreacje piękne a przeżycia niezapomniane. Dziękujemy wszystkich uczestnikom za wspaniałe chwile spędzone wspólnie. Szczególne podziękowania należy kierować w stronę Braniewskiego Koła SEP za koordynację i przygotowanie całej imprezy. W Balu udział brali członkowie Kół RD Elbląg, RD Braniewo, RD Kwidzyn, Tramwaje Elbląskie oraz Energa Kogeneracja Sp. z.o.o.

Fot.1. Przywitanie gości przez Prezesa Koła przy RD Braniewo Kol. Jarosława Krzywca
Fot.2. Przywitanie gości przez Prezesa Oddziału Elbląskiego SEP Kol. Andrzeja Sawickiego
Fot.3. Uczestnicy Balu
Fot.4. Uczestnicy Balu
Fot.5. Uczestnicy Balu
Fot.6 Wspólna zabawa

Materiał i zdjęcia przygotowała Kol. Mirosława Bondyra