ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA 4 MARCA 2023

Po raz pierwszy w Elblągu, w Światowym Dniu Inżyniera z inicjatywy Koła Środowiskowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz ze Stowarzyszeniami Naukowo – Technicznymi działającymi w Radzie Regionalnej FSNT NOT w Elblągu organizowana jest konferencja pt. „Elbląscy inżynierowie – stan i osiągnięcia 1945 – 2023”.

Konferencja pod patronatem honorowym: Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT – Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce – Pana prof. dr hab. inż. Jerzego Barglika oraz Prezydenta miasta Elbląga – Pana mgr inż. Witolda Wróblewskiego odbędzie się 4 marca br. w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Konferencja poświęcona jest inżynierom pochodzącym, pracującym ale też działającym w Elblągu i Stowarzyszeniach Naukowo Technicznych na przestrzeni lat 1945 – 2023.

Pokazuje ona potencjał osobowy i intelektualny inżynierów przyczyniających się bezpośrednio do unowocześniania i rozwoju zakładów, techniki, przemysłu, usług infrastrukturalnych i wielu innych dziedzin mających wpływ na funkcjonowanie miasta.

Z pozdrowieniami w  imieniu Koła Środowiskowego SEP w Elblągu,

mgr inż. Zbigniew Lange – Prezes  Zarządu Koła.