Informacja o działalności Oddziału Elbląskiego SEP w okresie 30.03. – 30.06.2022

27.05.2022 r. – XV Walne Zgromadzenie Oddziału Elbląskiego SEP

W dniu 27.05.2022 r. odbyło się XV Walne Zgromadzenie Oddziału Elbląskiego SEP. Z ramienia władz centralnych SEP w Zgromadzeniu uczestniczył Wiceprezes SEP – Kol. Krzysztof Woliński. Dotychczasowe władze Oddziału, po złożeniu sprawozdania za kadencję 2018 – 2022, otrzymały od zebranych delegatów absolutorium.
Podczas XV WZO dokonano wyborów nowych władz Oddziału Elbląskiego SEP na kadencję 2022-2026, które się ukonstytuowały dniu 03.06.2022.

W skład nowo wybranego Zarządu Oddziału weszli:

Prezes: Andrzej Sawicki

V-ce Prezesi: Dariusz Trzciński, Jarosław Brojek, Dariusz Wołukanis

Sekretarz: Tomasz Świętoń

Skarbnik: Krzysztof Piotrowski

pozostali Członkowie Zarządu: Jarosław Wieliczko, Bogdan Kaliński, Jerzy Pędzisz, Marcin Wrzesiński, Zenon Maszlanka

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału weszli:
Krystyna Orłowska, Maria Miszewska oraz Kazimierz Niedzielski
W skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału weszli: Jerzy Łyszkiewicz, Waldemar Wilk, Daniel Wiśniewski, Bogdan Górzyński oraz Janusz Figielski

Podczas XIV WZO wręczono zasłużonym członkom Oddziału Elbląskiego SEP Honorowe Odznaczenia SEP:
Szafirową Odznakę Honorową SEP otrzymał Kol. Bogdan Kaliński oraz Zbigniew Lange

Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymali: Kol. Krystyna Orłowska, Zbigniew Szaduro, Jarosław Brojek, Andrzej Sawicki, Dariusz Trzciński oraz Dariusz Wołukanis

Srebrną Odznakę Honorową SEP otrzymali: Kol. Adam Sokołowski, Janina Wrzesińska, Wiesław Bąbik, Jarosław Krzywiec, Marcin Wrzesiński oraz Jerzy Kasperowicz

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, które zakończyło się uroczystym obiadem w Restauracji „EDEN” w Elblągu.


05.2022 r. – Młodzi Energetycy na Politechnice Gdańskiej

Od 2021 r. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług ściśle współpracuje z Politechniką Gdańską, a dokładniej Szkolne koło SEP „Młody Energetyk”. W ramach podpisanego porozumienia przeprowadzane są konsultacje wdrażanych programów nauczania z przedmiotów ścisłych i zawodowych, uczniowie łączą naukę w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów. Ponadto wykładowcy uczelni dzielą się swoim doświadczeniem dydaktycznym z nauczycielami szkoły.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy drugiej i trzeciej kształcący się w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (Technik OZE) zgłębiali tajniki wiedzy z branży energetycznej pod czujnym okiem wykładowców uczelni. Podczas cyklicznych warsztatów prowadzonych w szkole uczniowie poszerzyli wiedzę z podstaw techniki pomiarowej odnośnie temperatury, ciśnienia oraz natężeń przepływu. Podsumowanie działań odbyło się w ostatnich dniach maja w formie zajęć laboratoryjnych na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Młodzież przeprowadziła badania efektywności cieplnej kolektora słonecznego w warunkach laboratoryjnych. Pozwoliło to uczniom lepiej zrozumieć zagadnienia omawiane podczas zajęć w szkole. Dzięki współpracy przyszli fachowcy z branży OZE mieli okazję wziąć udział w wykładach, ćwiczeniach oraz zajęciach laboratoryjnych i poczuć się jak studenci. Tegoroczny cykl spotkań odbywał się w ramach programu Uranium Supporting Cooperation With High Schools realizowanego przez Politechnikę Gdańską. Ścisła współpraca ZSIŚiU w tym Szkolnego koła SEP przy Oddziale Elbląskim z gdańską uczelnią będzie kontynuowana w kolejnych latach. Na wrzesień 2022 r. zaplanowano między innymi spływ kajakowy Radunią szklakiem elektrowni wodnych, a w późniejszym czasie zajęcia laboratoryjne na Politechnice Gdańskiej odnośnie turbin wodnych.


03.06.2022 r. – Pierwsze w kadencji 2022 – 2026 spotkanie nowowybranego Zarządu Oddziału Elbląskiego SEP

W dniu 03.06.2022 r. w budynku NOT przy ul. Królewieckiej w Elblągu odbyło się pierwsze w kadencji 2022-2026 r. spotkanie nowowybranego Zarządu Oddziału Elbląskiego SEP. Spotkanie miało charakter organizacyjny na który m.in. ukonstytuował się nowy Zarząd.


24.06.2022 r. – Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, to okazja do podsumowania całorocznej pracy również Szkolnego koła SEP „Młody Energetyk” przy O/Elbląskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Członkowie szkolnego koła i zarazem najlepsi uczniowie:

Marek Rybicki

Mateusza Kozłowski

Oliwier Iskra

Łukasz Cyran

zostali nagrodzeni przez Wice Prezesa Oddziału Elbląskiego p. Dariusza Wołukanisa.

Serdecznie gratulujemy!!

Przygotował: Dariusz Wołukanis, Jerzy Pędzisz
Zdjęcia: Bogdan Górzyński, Krzysztof Woliński, Jerzy Pędzisz