Uroczyste spotkanie członków Koła Środowiskowego SEP O. Elbląskiego

W Międzynarodowym Dniu Elektryka 10 czerwca 2022 roku oraz w Jubileusz 80 lecia urodzin mgr inż. Andrzeja Kociałkowskiego, byłego prezesa Oddziału i pracownika Fabryki Turbin Zamech w Elblągu, spotkali się w RR NOT członkowie Koła Środowiskowego SEP aby uświetnić obydwa Święta. Oprócz członków Koła na spotkaniu był obecny nowo wybrany prezes Oddziału Elbląskiego SEP w kadencji 2022 – 2026, kolega mgr inż. Andrzej Sawicki. Zbigniew Lange prezes Koła wygłosił krótką laudację podkreślając zasługi Kolegi Jubilata, w tym Jego 60-cio letni staż członkowski w SEP.

Kolega Andrzej Kociałkowski otrzymał urodzinowy tort, okolicznościowe prezenty i kwiaty od członków Koła i prezesa Oddziału.

Podkreślić należy, że w kwietniu br. obchodzono równie uroczyście w Kole, jubileusz 70 lecia urodzin wieloletnich działaczy naszego Stowarzyszenia, członków Zarządu Koła kolegów mgr inż. Adama Sokołowskiego – wiceprezesa i inż. Zbigniewa Szaduro sekretarza, którym ZG SEP przyznał złotą i srebrną Odznakę Honorową SEP. Następnie kolega Zbigniew Lange przedstawił historię utworzenia i ogłoszenia w 1986 r. Międzynarodowego Dnia Elektryka z inicjatywy ówczesnego prezesa SEP kol. Jacka Szpotańskiego oraz Jego zasługi dla naszego Stowarzyszenia. Nadto przedstawił historię tworzenia Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, przekształconego, po dołączeniu się Stowarzyszenia Radiotechników Polskich i Stowarzyszenia Teletechników Polskich, w obecnie działające Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Podkreślił też konieczność szczególnego dbania o przedstawicieli środowisk tzw. słaboprądowych w naszym stowarzyszeniu, które ulega w ostatnich latach znacznemu, ilościowemu ograniczeniu. Kol. Zb. Lange zaproponował aby na posiedzenia Zarządu Oddziału zapraszano przedstawiciela Koła – specjalistę z dziedziny telekomunikacji, jako reprezentanta środowiska telekomunikacyjnego. Nowy prezes Oddziału przedstawił swoją zawodową drogę do stanowiska dyrektora Tramwajów Elbląskich, a społecznie do prezesa Oddziału. Koleżanka inż. Krystyna Orłowska przyjęła gratulacje w związku z wyborem na przewodniczącą Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Dyskusyjną część zebrania poświęcono technicznym zagadnieniom związanym z zasilaniem trakcji tramwajowej z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł zasilania. Podsumowano również na zebraniu poprzednie spotkanie Koła pt. „Technologie Cyfrowe dla osób starszych i zdrowszego starzenia się” zrealizowane w postaci sesji-konferencji z okazji obchodów 53 Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 17 maja 2022, oraz wnioski z niego płynące.

Podczas sesji transmitowane było online z Warszawy posiedzenie Konferencji Okrągłego Stołu SEP. Jak zwykle kolejne zebranie członków koła odbyło się w przyjacielskie, otwartej i bardzo sympatycznej atmosferze.

Oprac. mgr inż. Zbigniew Lange – prezes Koła