Koło „Młody Energetyk” z Oddziału Elbląskiego SEP na Konferencji „Przemysł Przyszłości”.

W dniu 11 maja nasi energetycy z klas IIIT i IVT, członkowie szkolnego koła SEP „Młody Energetyk” uczestniczyli w konferencji naukowej „Przemysł Przyszłości” zorganizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych i Warmińsko – Mazurską Regionalną Radę Przemysłu Przyszłości.

Podczas konferencji omawiano zagadnienia dotyczące Przemysłu 5.0. Głos w tej sprawie zabierali m.in. wykładowcy ANS, ale także przedstawiciele Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, spółki IBPM czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencja przybliżyła naszym uczniom (przyszłym energetykom) problematykę przemysłu przyszłości, a szczególnie temat Przemysłu 4.0 i 5.0. Było wiele ciekawych referatów z zakresu automatyzacji, sztucznej inteligencji, a także referatów wskazujących kierunki rozwoju dla firm.

Materiał opracował: Jerzy Pędzisz