Wycieczka do Elektrowni Szczytowo – Pompowej „Żarnowiec”

Koło SEP przy Rejonie Dystrybucji w Kwidzynie zorganizowało w dniach 23 – 24.06.2023r. wycieczkę techniczną do Elektrowni Szczytowo – Pompowej „Żarnowiec” należącej do PGE Energia Odnawialna S.A. oraz do  stacji transformatorowej  400/110 kV należącej do PSE.

W wycieczce brało udział 55 osób z Kół SEP z Elbląga, Braniewa i z Koła Środowiskowego. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z urządzeniami służącymi do produkcji  rozdziału energii elektrycznej, sposobem kompensacji mocy biernej jak i parametrami obiektów. Z wieży widokowej” Kaszubskie Oko” znajdującej się przy górnym zbiorniku wody dla elektrowni, można było podziwiać przepiękną panoramę terenu elektrowni jak i okolic.

Elektrownia Szczytowo-pompowa Żarnowiec jest największą w Polsce, o powierzchni zbiornika Czymanowo ponad 120 hektarów i objętości 13 mln m3. Działa na zasadzie pompowania wody do górnego zbiornika w nocy (tańszy prąd) i spuszczania w dół do turbin w dzień, gdy jest potrzeba zaspokojenia większego zużycia energii. Różnica poziomów w stosunku do jeziora Żarnowieckiego, skąd czerpana jest woda, wynosi 100 m.